Pages

Thursday, January 31, 2013

Albania Observer » Foto Lajme: E pabesueshme: Nuk mund ta imagjinoni se çfarë gjëje të çuditshme ka kjo fotografi!

Albania Observer » Foto Lajme
Agjenci lajmesh në gjuhën shqipe
E pabesueshme: Nuk mund ta imagjinoni se çfarë gjëje të çuditshme ka kjo fotografi!
Jan 31st 2013, 15:15

Kjo teknikë kishte shumë sukses në fotografitë e shekullit të 19-të… Kemi të bëjmë me një fotografi pas… vdekjes! Pra të gjithë ato fytyra që shfaqen në këto fotografi janë të vdekur. Në atë periudhë, të afërmit ndiqnin këtë procedurë pasi me këtë mënyrë ata dëshironin të mbanin në kujtim të "gjallë", të anëtarëve të Read the full article...

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment